Lieven Decabooter

in BUBOX, Korte Kapucijnenstraat, 8500 Kortrijk

24.08 – 17.09.2017

About exhibition

In nauwe samenwerking met Light Cube Art Gallery (Ronse) brengt BUBOX een nieuwe tentoonstelling van de kunstenaar Lieven Decabooter ‘The Teapot Series’.

Lieven Decabooter creëert monumentale composities waarin verschillende motieven, schilderstijlen en verhaallijnen door elkaar lopen. Een precieze manier van schilderen wordt afgewisseld met snelle impulsieve verfstreken. Het effect is overrompelend en confronteert ons met een theatrale-obscene wereld, opgeladen met een absurdistische beeldlogica.

Lieven gebruikt de grote verscheidenheid aan beeldtalen die de schilderkunst biedt om uitdrukking te geven aan zijn persoonlijke belevingswereld. De schilderijen van Decabooter hebben vaak wel wat weg van collages, doordat uiteenlopende schilderstijlen op één doek samenkomen en overlappen, realistische, vol-plastische, subtiel belichte beelden lopen naadloos over in bijna cartooneske schetsen.

In de reeks ‘The Teapot Series’ probeert de kunstenaar zich te verplaatsen vanuit de schilderkunst in de denkwereld van de cineast. Door het nadrukkelijke horizontale formaat van de doeken (verwijzend naar het cinemadoek of televisiescherm) en door een cinematografische kijk op de dingen ontstaan er filmische connotaties. De rode draad doorheen deze reeks is de aanwezigheid van een theepot in ieder werk. Hoewel ieder schilderij op zich een beeld uit een andere film lijkt te tonen, zorgt de theepot voor de link. Deze duikt overal op, al dan niet expliciet en helpt mee om het beeld te sturen en nodigt de toeschouwer uit tot associatie en invulling ervan. De toeschouwer wordt in dit geval zowel medeplichtige als voyeur.

Video

Artist info