Yves Beaumont

Artist biography

(°Oostende, 1970)

Woont en werkt in Oostende, studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (1989-’93).

Reeds in 1995 kreeg Beaumont een solotentoonstelling in het Oostendse Stedelijk Museum toegewezen. Daarna werd z’n werk meermaals geconcipieerd in een aantal projecten in binnen- en buitenland, en werd het regelmatig getoond door een aantal gekende galeries in Vlaanderen, waarna ook Nederland en Engeland volgden. Werken van hem zijn o.m. opgenomen in de collecties van de Provincie West-Vlaan-deren, het Ministerie van Binnen- en Buitenlandse Zaken, het Vlaams Parlement, de Universiteit Antwerpen en de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam. Z’n schilderijen zijn tevens vertegenwoordigd in diverse privé-verzamelingen binnen en buiten Vlaanderen. Belangrijke groepstentoonstellingen waarvoor zijn participatie werd gevraagd waren o.m. de expo “Trapped Reality” in Barcelona in 1997, de alsook de door de voormalig Muhka-directeur Florent Bex samengestelde tentoonstelling “Herinnering en Verlangen” in Den Haag in 2002. Tevens werd het werk van Beaumont de afgelopen jaren gepresenteerd op belangrijke kunstbeurzen (o.m. Art Brussels, Art Rotterdam, Art Amsterdam, Art Athene,…).

In 2010 kreeg hij een solotentoonstelling in het Museum van Deinze & Leiestreek.

http://www.yvesbeaumont.be/

Available works

© 2019 Nathalia Tsala Gallery